Zum Inhalt springen

Eberspächer pe scurt

Indici importanţi ai concernului

Cifre de afaceriîn milioane de EUR (filiale externe, în procente)

Cheltuieli cu cercetarea şi dezvoltareaîn milioane de EUR

Capital expenditures *in Euro million

Number of employees **