Zum Inhalt springen

Eberspächer pe scurt

Indici importanţi ai concernului

Cifre de afaceri în milioane de EUR (filiale externe, în procente)

Cifre de afaceri în milioane de EUR (filiale externe, în procente)

Cheltuieli cu cercetarea şi dezvoltarea în milioane de EUR

Cheltuieli cu cercetarea şi dezvoltarea în milioane de EUR

Capital expenditures * in Euro million

Capital expenditures * in Euro million

Number of employees **

Number of employees **