Zum Inhalt springen

Furgonete

În cazul furgonetelor, ne concentrăm pe soluțiile de sisteme de răcire și încălzire. Numai așa se poate asigura regimul controlat de răcire sau temperatură pentru lanțul de aprovizionare cu mărfuri termosensibile. Furnizorii de flori, de exemplu, trebuie să mențină o temperatură constantă pe tot parcursul transportului pentru ca plantele să nu aibă de suferit. Din acest motiv, aceste vehicule sunt echipate atât cu încălzitor pentru staționare, cât și cu un sistem de climatizare. Odată cu programarea unei temperaturi nominale, sistemul asigură în mod autonom funcționarea fie a încălzirii, fie a climatizării, iar temperatura este reglată automat.


Alte informații:

Exemplu de aplicație